• Reklama Bieruń, Rynek 9 - Kreatywne Studio, agencja reklamowa Tychy
  ... sukces w reklamie ?
  świeżość pomysłów
  przewaga w jakości
  siła w precyzji
 • Bieruń - profesjonalne oklejanie samochodów firmowych - Tychy
  Oklejanie samochodów
  projekty i oklejanie
  oklejanie carbonem
  stylizacja - tuning
 • Oklejanie samochodów rajdowych, projekty graficzne na samochody rajdowe
  Motorsport
  profesjonalne projekty
  oklejanie samochodów
  druki, oferty
 • Reklama zewnętrzna - tablice PCV, plexi, banery, szyldy
  Reklama zewnętrzna
  oklejanie witryn, szyldy PCV
  banery, rollbanery
  tablice reklamowe
 • Reklama - druk offsetowy, cyfrowy
  Druki reklamowe
  wizytówki, papier firmowy
  ulotki, teczki, plakaty
  kalendarze, koperty
 • Bieruń, Agencja Reklamowa Tychy - Studio graficzne
  Projektowanie
  identyfikacja wizualna
  projekty graficzne, dtp
  logo, znaki firmowe
 • Produkcja naklejek i etykiet: warsztatowych, serwisowych, naklejki podłogowe, odblaskowe, wewnętrzne na szybę, drukowane od strony kleju
  Naklejki
  etykiety, naklejki drukowane
  odblaskowe, podłogowe
  wycinane ploterowo
Kontakt z naszą firmą Zasady składania zamówień - regulamin
Certyfikat Lambda z zakresu aplikacji folii Orafol na samochodach

Zamówienia

Zasady składania zamówień

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa sposób i formę zamawiania usług oferowanych przez Kreatywne Studio zwane dalej Wykonawcą.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane tylko w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@kreatywnestudio.com lub osobiście w siedzibie firmy: Rynek 9, 43-150 Bieruń.
 2. Każde zamówienie musi zawierać (dotyczy zamówienia składanego poprzez e-mail):

  - nazwa usługi, pozycja zamówienia (np. druk ulotek + projekt, projekt logo)
  - forma wykonania, ilość, nakład (np. ilość sztuk, technika druku - cyfrowy lub offsetowy)
  - informacje jak dostarczone będą materiały źródłowe (do opracowania projektu) lub jak dostarczony będzie gotowy projekt
  - oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania i sposób dostarczenia / odebrania.

 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-maila zwrotnego z potwierdzeniem złożonego zamówienia wraz z wstępną wyceną wykonania usługi oraz terminem realizacji.
 4. Ostateczny koszt usługi znany jest w momencie akceptacji finalnej wersji projektu (lub dostarczenia gotowego projektu).
 5. Więkoszość zamówień i zleceń realizujemy na podstawie opłaconej faktury pro-froma. W chwili złożenia zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez firmę Kreatywne Studio.

PROJEKTOWANIE I KONSULTACJE

 1. Do każdego zamówienia, w którym wymagane jest opracowanie projektu graficznego niezbędne jest dostarczenie materiałów i informacji przez Klienta (zdjęcia produktów, plik z treścią, dane teleadresowe, logo, itp.)
 2. Jeśli zostaje zlecone opracowanie projektu lub projekt Klienta wymaga naszej ingerencji zawsze odsyłamy go do akceptacji. Należy wtedy dokładnie sprawdzić teksty, zdjęcia oraz kompozycje, ponieważ opieramy się na przeświadczeniu, że Zleceniodawca dokładnie sprawdzi zmiany i wskaże ewentualne błędy. Osoba poprawiająca pliki (grafik) nigdy nie może po sobie samym ostatecznie sprawdzać ich poprawności. Dlatego też w przypadku znalezienia błędów po druku z tego tytułu reklamacje nie będą mogły być uwzględnione.
 3. W przypadku realizacji wymagających druku, Klient musi zdawać sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na różnych monitorach lub druku tej samej pracy na różnych maszynach i różną techniką (druk cyfrowy, offsetowy).
  Wszędzie tam gdzie wymagane jest uzyskanie określonych kolorów, Klient musi dostarczyć wartości procentowe kolorów CMYK.
  Każdy Klient może zamówić próbny wydruk lub próby kolorów, na tej podstawie można poznać rzeczywistą kolorystykę jaka będzie uzyskana w finalnej wersji produktu.
 4. Proces projektowania jest na bieżąco konsultowany. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zawsze akceptacji Klienta, aż do uzyskania finalnej jego wersji.

REALIZACJA

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie pisemnej akceptacji projektu lub wydruków próbnych (dotyczy materiałów drukowanych) przez Zamawiającego.
 2. Czas realizacji jest ustalany indywidualnie w zależności od formy i wielkości zamówienia.
 3. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (np. brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów).
 4. Wykonawca nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego w treść i kolorystykę przesłanych prac oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt - dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz nadanych wartości kolorystycznych nadesłanych prac.
 5. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego dla nadesłanej pracy Kreatywne Studio nie ponosi odpowiedzialności za końcowy efekt kolorystyczny gotowego produktu.

PŁATNOŚCI

 1. Dokonywanie płatności jest możliwe w następujący sposób:

  - przedpłata na konto bankowe (na podstawie faktury pro-forma)
  - płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy (+ zaliczka pobierana w momencie składania zamówienia w wysokości 50% wartości zlecenia)

 2. Płatności należy dokonywać w siedzibie firmy lub poprzez wpłatę na konto bankowe:

  Bank Inteligo

  Nr konta:
  50 1020 5558 1111 1907 3940 0059

  Kreatywne Studio
  Robert Kik
  Rynek 9
  43-150 Bieruń

DOSTAWA I ODBIÓR ZLECEŃ

 1. Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:

  - odbiór osobisty
  - przesyłka pocztowa
  - przesyłka kurierska

 2. W przypadku przesyłki do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej koszt tej usługi jest doliczany do zamówienia. Przy odbiorze zamówienia należy koniecznie sprawdzić kompletność i stan przesyłki pod kątem jej ewentualnego uszkodzenia podczas transportu i w razie stwierdzenia wad natychmiast zawiadomić Wykonawcę, a reklamacje zgłaszać w pisemnej formie protokołu reklamacyjnego firmy kurierskiej w momencie odbioru towarów pod rygorem unieważnienia reklamacji.
 3. W przypadku uszkodzenia podczas transportu przez zewnętrzną firmę (firma kurierska, Poczta Polska) nasza firma nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność ponosi firma zewnętrzna.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje zrealizowanego zlecenia należy zgłosić do 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia. W przypadku usług związanych z drukiem termin 7 dniowy jest liczony od momentu poinformowania Klienta o zrealizowaniu zlecenia i konieczności jego odbioru (dot. odbioru osobistego w sidzibie firmy).
 2. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zlecenia.
 3. W przypadku błędu z winy Wykonawcy zobowiązuje się on wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej.
 4. Jeśli błąd wystąpił z winy Zamawiającego (np. wskutek przesłania źle przygotowanych materiałów lub po akceptacji projektu zawierającego błędy), Zamawiający nie ma prawa wnosić roszczeń.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia zniszczone podczas wysyłki, konsekwencje za to ponosi poczta lub firma kurierska. W przypadku uznania reklamacji przez pocztę lub firmę kurierską Wykonawca realizuje zlecenie ponownie. Wszelkie roszczenia o zwrot części lub całości zapłaty są wyłączone.

© Copyright 2010-2018 - KreatywneStudio.com - Wszelkie prawa zastrzeżone

| MAPA STRONY