Telefon
 
Kreatywne Studio
Kreatywne Studio Bieruń
Kreatywne Studio Robert Kik
Strona główna

regulamin
i zasady

Zasady składania i realizacji zamówień

Postanowienia ogólne
 1. Poniższy regulamin określa sposób i formę zamawiania, przyjmowania i realizacji zleceń pomiędzy Klientem, zwany również zleceniodawcą a firmą Kreatywne Studio, zwany również Wykonawcą.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.
Zamówienia
 1. Zamówienia mogą być składane tylko w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@kreatywnestudio.com lub osobiście w siedzibie firmy: ul. Krakowska 103, 43-150 Bieruń.
 2. Każde zamówienie musi zawierać (dotyczy zamówienia składanego poprzez e-mail):
  • nazwa usługi, pozycja zamówienia (np. druk ulotek + projekt, projekt logo)
  • forma wykonania, ilość, nakład (np. ilość sztuk, technika druku - cyfrowy lub offsetowy)
  • informacje jak dostarczone będą materiały źródłowe (do opracowania projektu) lub jak dostarczony będzie gotowy projekt
  • oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania i sposób dostarczenia / odebrania.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-maila zwrotnego z potwierdzeniem złożonego zamówienia wraz z wstępną wyceną wykonania usługi oraz terminem realizacji.
 4. Ostateczny koszt usługi znany jest w momencie akceptacji finalnej wersji projektu (lub dostarczenia gotowego projektu).
 5. Większość zamówień i zleceń realizujemy na podstawie opłaconej faktury pro-forma. W chwili złożenia zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez firmę Kreatywne Studio.
Projektowanie i konsultacje
 1. Do każdego zamówienia, w którym wymagane jest opracowanie projektu graficznego niezbędne jest dostarczenie materiałów i informacji przez Klienta (zdjęcia produktów, plik z treścią, dane teleadresowe, logo, itp.)
 2. Jeśli zostaje zlecone opracowanie projektu lub projekt Klienta wymaga naszej ingerencji zawsze odsyłamy go do akceptacji. Należy wtedy dokładnie sprawdzić teksty, zdjęcia oraz kompozycje, ponieważ opieramy się na przeświadczeniu, że Zleceniodawca dokładnie sprawdzi zmiany i wskaże ewentualne błędy. Osoba poprawiająca pliki (grafik) nigdy nie może po sobie samym ostatecznie sprawdzać ich poprawności. Dlatego też w przypadku znalezienia błędów po druku z tego tytułu reklamacje nie będą mogły być uwzględnione.
 3. W przypadku realizacji wymagających druku, Klient musi zdawać sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na różnych monitorach lub druku tej samej pracy na różnych maszynach i różną techniką (druk cyfrowy, offsetowy).
 4. Wszędzie tam gdzie wymagane jest uzyskanie określonych kolorów, Klient musi dostarczyć wartości procentowe kolorów CMYK. Każdy Klient może zamówić próbny wydruk lub próby kolorów, na tej podstawie można poznać rzeczywistą kolorystykę jaka będzie uzyskana w finalnej wersji produktu.
 5. Proces projektowania jest na bieżąco konsultowany. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zawsze akceptacji Klienta, aż do uzyskania finalnej jego wersji.
Realizacje
 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie pisemnej akceptacji projektu lub wydruków próbnych (dotyczy materiałów drukowanych) przez Zamawiającego.
 2. Czas realizacji jest ustalany indywidualnie w zależności od formy i wielkości zamówienia. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (np. brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów).
 3. Wykonawca nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego w treść i kolorystykę przesłanych prac oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt - dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz nadanych wartości kolorystycznych nadesłanych prac.
 4. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego dla nadesłanej pracy Kreatywne Studio nie ponosi odpowiedzialności za końcowy efekt kolorystyczny gotowego produktu.
Płatność
 1. Dokonywanie płatności jest możliwe w następujący sposób:
  • przedpłata na konto bankowe (na podstawie faktury pro-forma)
  • płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy (+ zaliczka pobierana w momencie składania zamówienia w wysokości 50% wartości zlecenia)
 2. Płatności należy dokonywać w siedzibie firmy lub poprzez wpłatę na konto bankowe.
Dostawa i odbiór
 1. Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:
  • odbiór osobisty
  • przesyłka pocztowa
  • przesyłka kurierska
 2. W przypadku przesyłki do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej koszt tej usługi jest doliczany do zamówienia.
 3. Odbiór przesyłek - w momencie odbioru przesyłki (w obecności kuriera) Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia paczki zarówno pod względem opakowania jak i jej zawartości. Najistotniejsze jest jednak sprawdzenie zawartości przesyłki (mogą zdarzyć się sytuacje gdzie przewoźnik przepakuje zawartość do opakowania zastępczego). W momencie stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody, poinformować nas o tym oraz przesłać drogą mailową jego skan. W przypadku braku takiego dokumentu nie możemy uwzględniać roszczeń wobec zaistniałej sytuacji ani my jako Wykonawca nie możemy rozpocząć postępowania reklamacyjnego z przewoźnikiem (firmą kurierską).
Reklamacje
 1. Reklamacje zrealizowanego zlecenia należy zgłosić do 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia. W przypadku usług związanych z drukiem termin 7 dniowy jest liczony od momentu poinformowania Klienta o zrealizowaniu zlecenia i konieczności jego odbioru (dot. odbioru osobistego w siedzibie firmy).
 2. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zlecenia.
 3. W przypadku błędu z winy Wykonawcy zobowiązuje się on wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej.
 4. Jeśli błąd wystąpił z winy Zamawiającego (np. wskutek przesłania źle przygotowanych materiałów lub po akceptacji projektu zawierającego błędy), Zamawiający nie ma prawa wnosić roszczeń.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia zniszczone podczas wysyłki, konsekwencje za to ponosi poczta lub firma kurierska. W przypadku uznania reklamacji przez pocztę lub firmę kurierską Wykonawca realizuje zlecenie ponownie. Wszelkie roszczenia o zwrot części lub całości zapłaty są wyłączone.
INNY WYMIAR REKLAMY
Telefon
Facebook logo
Instagram logo
e-mail
Telefon
nasi klienci

Klient 1 Klient 2 Klient 3 Klient 4 Klient 5 Klient 6 Klient 7 Klient 8 Klient 9 Klient 10 Klient 11 Klient 12 Klient 13 Klient 14 Klient 15 Klient 16 Klient 17 Klient 18 Klient 19
Top